En företagspresentation tas fram för varje objekt.

I ett normaluppdrag förser vi dig med namnen på upp till tre företag som matchar din sökprofil. Ägarna är kontaktade och har visat intresse för att sälja sina bolag.

Varje företag presenteras i ett dokument, Bolagsfakta, och där ingår resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och andra viktiga nyckeltal för de senaste fem åren. Dessutom gör vi analyser av företagets utveckling i förhållande till sin bransch. Vi vill ge dig bästa tänkbara bakgrundsinformation så att du snabbt ska kunna analysera, värdera och komma fram till ett affärsförslag.

Om en företagsvärdering skulle bli nödvändig kan den utföras av vårt systerföretag Valuation som är störst i Sverige på värderingar av små och medelstora företag. Valuation använder en egenutvecklad modell för företagsvärdering som bygger på att diskontera framtida överavkastningar baserat på tillgängliga redovisningsdata. Uppgifterna hämtas från de bokslut som företagens revisorer har lämnat till Bolagsverket.