BisMatch bevakar ägarbilden i mer än 2.000 bolag

Ett bevakningsuppdrag börjar med att du ansluter dig till vår tjänst vilket är kostnadsfritt. Det enda vi behöver veta är vilken profil du har.

BisMatch utför en löpande bevakning av mer än 2.000 svenska aktiebolag i midmarket segmentet. Vi har gjort ett urval med tanke på att gallra fram de mest attraktiva företagen. Vi bevakar sedan dessa företag kontinuerligt så att vi har kännedom om deras ägarförhållanden och vilka ägarförändringar ägarna själva förutser inom de kommande åren.

När ett företag blir till salu vet vi det mycket tidigt och ofta före alla andra. Vi kontaktar dig om företaget stämmer med din investeringsprofil och du får själv avgöra om det är intressant för dig eller inte. Om du väljer att gå vidare kommer vi att debitera dig en engångskostnad och om det sedan blir en affär utgår en success fee till BisMatch.

Vi ser att det finns en stark tillväxt bland de onoterade midmarket företagen samtidigt som de ofta står inför stora utmaningar. Typiskt för dessa företag är att de har en stark ställning i Sverige eller Skandinavien samtidigt som en fortsatt expansion kräver resurser och kompetens som man själv inte har. Dessutom kan detta vara kombinerat med att en generationsväxling inom ägargruppen är nära förestående.BisMatch bevakar mer än 2.000 bolag