BisMatch är startpunkten för ett lyckat företagsköp.

Så här går ett typiskt projekt till. Du kontaktar oss och talar om vilken typ av företag du är intresserad av att förvärva.

Tillsammans gör vi en kravspecifikation som ger oss en bild av dina önskemål. Det kan handla om bransch, geografi, omsättning, rörelsemarginal, tillväxttal, kassastorlek etc. Eller andra parametrar som kan vara intressanta vid ett bolagsförvärv.

Sedan börjar detektivarbetet. Vår omfattande och unika databas innehåller branschinformation och fullständig ekonomisk historik sedan 10 år tillbaka över alla Sveriges 370 000 aktiva företag. I databasen gör vi sökningar som motsvarar dina kriterier för ett bolagsköp.

Vi tar sedan en konfidentiell och personlig kontakt med de företag vi har identifierat som intressanta. Som uppdragsgivare är du naturligtvis anonym i detta läge. Den här delen av jobbet kräver diskretion och sker under högsta sekretess. Vi berättar att vi företräder en icke namngiven köpare som uppmärksammat deras företag och är intresserad av att diskutera ett företagsköp.

Slutligen presenterar vi upp till tre företag som är öppna för ägarförändringar och redo att börja förhandla.